Služby pro veřejnost

Kontakty:

Školní jídelna Dačice, Boženy Němcové 213
Boženy Němcové 213/V.
380 01  Dačice

IČ: 75000067 DIČ: CZ75000067

384 420 433

Provozní řád

Přihlášení ke stravování

Vyzvedněte si přihlášku v kanceláři školní jídelny.

Odevzdejte vyplněnou přihlášku v kanceláři ŠJ nebo zašlete poštou na adresu uvedenou v kontaktech (vpravo).

Ceny obědů

Ceny obědů pro žáky jsou dotované státem.

Žáci jsou zařazováni do kategorií strávníků v souladu s vyhláškou č. 463/2011 o školním stravování. Žák je zařazen do příslušné věkové kategorie po dobu celého školního roku, dle toho, jakého věku dosáhne ve školním roce. Školní rok je od 1. 9. – 31. 8. příštího roku.

Cena za jeden oběd je stanovena podle věkové kategorie:
Kategorie Cena za oběd
1. kategorie (žáci 7 let - 10 let) 23,- Kč
2. kategorie (žáci 11 let - 14 let) 25,- Kč
3. kategorie (žáci 15 let a více) 26,- Kč

Platba za stravování

Obědy se platí dopředu před začátkem stravování.

Stravné je hrazeno bezhotovostním stykem – příkazem k inkasu nebo platbou v hotovosti v kanceláři školní jídelny.

Systém karet a čipů

Žáci objednávají a odebírají oběd pomocí čipu nebo karet. V případě poškození karty je nutné zakoupit čip (poškozená karta ničí čtecí zařízení u terminálů).

V současné době lze zakoupit pouze čip, který se stává majetkem žáka po celou školní docházku. Nevrací se.

Cena čipu 60Kč.

Odhlašování obědů

Odhlašovat obědy lze ráno do 8.00 hod. na telefonním čísle 384 420 433.

V první den nemoci žáka je možné si vyzvednout oběd do vlastních nádob v době:

  • od 11.15 - 11.35 v jídelně B. Němcové
  • od 11.30 - 11.45 ve výdejně Komenského

V ostatní dny nemoci, kdy dítě není přítomné ve škole, nemá nárok na dotovaný oběd.

Lze oběd zakoupit za plnou cenu 70,- Kč.

Ukončení stravování

Ukončení stravného je nutné nahlásit ve školní jídelně.

Přeplatky z plateb budou strávníkovi zaslány na účet nebo vrácené v hotovosti v kanceláři školní jídelny.