Aktuálně:

Dotační program Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme“

Jihočeský kraj vyhlásil dotační program zaměřený na podporu školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

Program je určený pro rodiny s dětmi od 3 let do dovršení 19 let, které mají trvalé bydliště v jihočeském kraji k 1. 8. 2022.

Žádosti o podporu podávají zákonní zástupci dětí prostřednictvím organizace, která provozuje podporované aktivity.

V naší školní jídelně je možné využít podporu na stravování. Termín pro přijímání žádostí od rodičů /zákonných zástupců je do 10. 10. 2022 do 12:00 hodin.

Podrobné informace, formulář žádosti a další dokumenty najdete na webových stránkách: https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

Od 1. 9. 2022 výdej obědů do jídlonosičů v čase:

11:10 hod. - 11:30 hod.  -  B. Němcové
11:15 hod.  - 11:25 hod. -  Komenského