Aktuálně:

Pokyn ředitelky školní jídelny
V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 byl vydán pokyn ředitelky školní jídelny ke školnímu stravování.