Aktuálně:

Výdej obědů do jídlonosičů ve školní jídelně Boženy Němcové dne 30. 9. 2022 od 10:30 -10:45hod.

Ceník obědů platný od 1. 9. 2022

Žáci  7 - 10 let  25 Kč

Žáci  11 -14 let  27 Kč

Žáci  15 let a více 28 Kč

Cizí strávníci 85 Kč

 

Od 1. 9. 2021 výdej obědů do jídlonosičů v čase -  11:10 hod. - 11:30 hod.  -  B. Němcové

                                                                                           11:15 hod.  - 11:25 hod. -  Komenského