Aktuálně:

Pokyn ředitelky školní jídelny od 14. 1. 2021

Žáci na distanční výuce si mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče ve školní jídelně Boženy Němcové od 10. 30 - 10. 45 hod, v ZŠ Komenského od 11. 30 - 12. 00 hod. Obědy je nutné objednat on -line nebo telefonicky 384 420 433 do 8 hodin.

Žádám rodiče žáků, kteří jsou v karanténě, aby dětem odhlásili na dobu trvání karantény obědy ( on- line  nebo v kanceláři ŠJ).