Aktuálně:

Pokyn ředitelky školní jídelny od 30. 11. 2020

Žáci na distanční výuce si mohou vyzvednout oběd ve školní jídelně Boženy Němcové od 10. 30 - 10. 45 hod, v ZŠ Komenského od 12. 00 - 12. 30 hod. Obědy je nutné objednat on -line nebo telefonicky 384 420 433 do 8 hodin.